VI STÖTTAR

FASTIGHETSÄGARE OCH EXPLOATÖRER

Varför mobilitetslösnigar för fastighetsägare?

Mobilitet i nybyggnation och befintliga bestånd

Hyresgäster ställer allt större krav på mobilitet och möjligheten att både förflytta sig själva men också att få produkter hemlevererade. Den klimatpåverkan som är kopplad till hyresgästers transporter till och från bostaden står för nära 80% av totala boendepåverkan. Ett bra mobilitetserbjudande till hyresgäster med och utan bil, i både befintligt bestånd och i nybyggnation blir mer och mer aktuellt.

Vi har erfarenhet av att ta fram både långsiktiga (5-10 år) och kortsiktiga (3-5 år) mobilitetsstrategier för fastighetsägare som innefattar ett bättre erbjudande till hyresgäster samtidigt som fastighetsägaren får hjälp att satsa på rätt saker i det operativa arbetet. Tillsammans med vår kunskap vad gäller mobilitets- och parkeringsutredningar är vi trygga i att hjälpa fastighetsägare av olika storlek.

Det kan handla om att tillhandahålla eller möjliggöra allt ifrån leveransboxar och hemleveranser till parkeringar, bilpool- och cykelpooler, kollektivtrafiklösningar samt möjligheter att jobba på distans. Vi baserar vårt arbete på såväl forskning som praktisk erfarenhet.

Det är oerhört kostsamt att investera i nya parkeringar där en markparkering kan kosta 100 000 kronor och en garageplats 500 000 kronor.  Att separera kostnader för parkering från hyran är något som fler fastighetsbolag börjar göra. När fler bostäder behöver byggas i städer, och dessutom till lägre kostnad, behöver alla affärsmässiga bostadsbolag se över sina befintliga bestånd av till exempel parkeringar – vad de kostar och hur de används.

Vi har erfarenhet av gränslandet mellan det strategiska och operativa arbetet för fastighetsägare och bolag som både har mycket nybyggnation och stora befintligt bostadsbestånd.

Vi jobbar också med samordning av mobilitet där flera byggherrar bygger inom samma geografiska område och vill hitta samordningsvinster.

Hej, vill du veta mer om mobilitet för fastighetsägare?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51

 

Mobilitet för fastighetsägare

   Nulägesanalys och kartläggning

Vi tittar bland annat på antalet cykel – och bilparkeringar i fastigheten eller fastigheterna. Hur utrymmen används samt beläggning genom beläggningsstudier. Vi ser över området som fastigheten befinner sig i och vilka behov de som bor i området har. Kartläggningen kan innefatta bil, cykel, gång och kollektivtrafik. Vi utför resvaneundersökningar hos de boende.

       Mål och Mobilitetskoncept

Vi hjälper fastighetsbolaget att definiera mål utifrån de egna ambitionerna och de förutsättningar som är givet platsen och målgrupperna. Vi fram koncept med åtgärder för att nå målen. Exempelvis handlar det om lösningar såsom koncept för parkering vad gäller både bil och cykel, bilpool, cykelpool, upprustning av cykelrum för elcyklar samt gånginsatser.

Förslaget kan innehålla parkeringsmodeller, identifierat behov av laddinfrastruktur och modell för prissättning, cykelfrämjande insatser som ytor för cykelställ och cykelpooler samt andra hållbara mobilitetslösningar. Mobilitetskonceptet innehåller även en kostnadsuppskattning för de olika åtgärderna.


Ombyggnadsprocesser och nyproduktion

Under genomförandet erbjuder vi rådgivning och stöd genom hela rit-, beställnings- och byggprocessen. Vi ansvarar för framtagande av modeller för de föreslagna mobilitetslösningarna och tipsar om leverantörer av olika tjänster och produkter inom mobilitet. Vi granskar bygghandlingar, deltar i byggmöten och följer upp färdigställandet. Vi har stor erfarenhet av mobilitets- och parkeringsutredningar runt om i Sverige och plockar med den erfarenheten in i projektet.

 

        Mobilitetsplan

Mobilitetsplanen blir en lättförståelig sammanställning av projektets mobilitet. Den tydliggör kommunens krav och visar att projektets målsättningar är uppfyllda. Beroende på projekt (befintligt bestånd eller nyproduktion) så presenteras mobilitetsplanen för att passa ändamålet.

Vi erbjuder