VI KAN

MOBILITETSLÖSNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

Varför mobilitetslösnigar för fastighetsägare?

Mobilitet i nybyggnation och befintliga bestånd

Hyresgäster ställer allt större krav på mobilitet och möjligheten att både förflytta sig själva men också att få produkter hemlevererade. Den klimatpåverkan som är kopplade till hyresgästers transporter till och från bostaden står nästan för 80%. Ett bra mobilitetserbjudande till hyresgäster med och utan bil, i både befintligt bestånd och i nybyggnation blir mer och mer aktuellt.

Vi har erfarenhet av att ta fram både långsiktiga(5-10 år) och kort(3-5 år) mobilitetsstrategier för fastighetsägare som innefattar ett bättre erbjudande till hyresgäster samtidigt som fastighetsägaren får hjälp att satsa på rätt saker i det operativa arbetet. Tillsammans med vår kunskap vad gäller mobilitets- och parkeringsutredningar är vi trygga i att hjälpa fastighetsägare av olika storlek framåt i arbetet.

Det kan handla om att tillhandahålla eller möjliggöra allt ifrån leveransboxar och hemleveranser till parkeringar, bilpool- och cykelpooler, kollektivtrafiklösningar samt möjligheter att jobba på distans.

 

Det är oerhört kostsamt att investera i nya parkeringar där en öppen parkering kan kosta 100 000 kronor och en garageplats i en källare 500 000 kronor.  Att separera kostnader för parkering från hyran är något som fler bolag börjar göra. När fler bostäder behöver byggas i städer och dessutom till lägre kostnad så behöver alla affärsmässiga bostadsbolag se över sina befintliga bestånd av till exempel parkeringar – vad de kostar och hur de används.

Vi har erfarenhet av gränslandet mellan det strategiska och operativa arbetet för fastighetsägare och bolag som både har mycket nybyggnation och stora befintligt bostadsbestånd.

 

Hej, vill du veta mer om mobilitet för fastighetsägare?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51