VI KAN

MOBILITETSRÅDGIVNING

Vad och varför mobilitetsrådvining?

Mobilitet och rådgivning

Hållbar mobilitet handlar om hur vi bygger ett samhälle som ger förutsättningar för lika stor frihet vad gäller vår rörlighet men mindre behov av ohållbara transporter ur klimat och stadsplaneringsperspektiv. Utmaningarna, förutsättningarna och lösningarna ser olika ut beroende på organisationsstorlek, struktur, mål och resurser.

Med vår gedigna kunskap gällande hållbar mobilitet så är rådgivning något som vi tycker är både viktigt och spännande. Vi är gärna rådgivare med vårt expertkunskap i frågor som rör strategier, guider, enkäter, resvaneundersökningar, cykelfrågor, linbanor, parkeringar, nudging, kollektivtrafik, beteendeförändringar m.m.

Vi har varit expertstöd i frågor kring hållbar mobilitet i bland annat:

  • Cykelstrategier
  • Cykelturism
  • Parkeringslösningar
  • Linbanor i större städer
  • Hållbar mobilitet på kvartersnivå

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@koucky.se