VI KAN

RÅDGIVNING FÖR MOBILITET

Vad och varför mobilitetsrådvining?

Mobilitet och rådgivning

Hållbar mobilitet handlar om hur vi bygger ett samhälle som ger förutsättningar för lika stor frihet vad gäller vår rörlighet men mindre behov av ohållbara transporter ur klimat och stadsplaneringsperspektiv. Utmaningarna, förutsättningarna och lösningarna ser olika ut beroende på organisationsstorlek, struktur, mål och resurser.

Med vår gedigna kunskap gällande hållbar mobilitet så är rådgivning något som vi tycker är både viktigt och spännande. Vi är gärna rådgivare med vårt expertkunskap i frågor som rör strategier, guider, enkäter, resvaneundersökningar, cykelfrågor, linbanor, parkeringar, nudging, kollektivtrafik, beteendeförändringar m.m

Vi har varit expertstöd i frågor kring hållbar mobilitet i bland annat:

  • Laddstrategier för elfordon
  • Mobilitetsstrategier och operativa lösningar för fastighetsägare
  • Gröna resplaner
  • Hållbar mobilitet på kvartersnivå
  • Cykelstrategier
  • Cykelturism
  • Parkeringslösningar
  • Linbanor i större städer

Vill du veta mer om expertstöd och mobilitetsrådgivning?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51