VI KAN

MOBILITETSRÅDGIVNING

Vad och varför mobilitetsrådvining?

Mobilitet och rådgivning

Hållbar mobilitet handlar om hur vi bygger ett samhälle som ger förutsättningar för lika stor frihet vad gäller vår rörlighet men mindre behov av ohållbara transporter ur klimat och stadsplaneringsperspektiv. Utmaningarna, förutsättningarna och lösningarna ser olika ut beroende på organisationsstorlek, struktur, mål och resurser.

Med vår gedigna kunskap gällande hållbar mobilitet så är rådgivning något som vi tycker är både viktigt och spännande. Vi är gärna rådgivare i frågor som rör strategier, guider, enkäter, resvaneundersökningar, cykelfrågor, linbanor, parkeringar, nudging, kollektivtrafik, beteendeförändringar m.m.