VI KAN

MOBILITY MANAGEMENT

Vad och varför?

Nudging och Beteendepåverkan

Mobility Management (MM)

Mobility Management syfta till att påverka beteenden och attityder inom transportområdet. Fokus ligger på de mjuka åtgärderna. Där innefattas sådant som exempelvis: information och kommunikation samt koordinering av tjänster och verksamheter. Mycket handlar om att tänka efter före och påverka resebeteenden hos resenärer innan resorna har skett.

Nudging inom hållbara transporter

Nudging är ett relativt nytt begrepp som förekommer inom fler områden än hållbara transporter och mobilitet. Nudging hjälper människor att fatta bra beslut genom mindre åtgärder. Det ger människor en knuff i rätt riktning för målet, utan att kräva ekonomiska incitament eller begränsa människors valmöjligheter. Det finns likheter mellan Mobility Management och nudging även om det också finns centrala skillnader.

Exempel på sådant som skulle kunna räknas som nudge i trafiksammanhang:
Att göra förändringar i fysisk miljö genom att exempelvis färga en cykelbana för att skapa större trafiksäkerthet, synliggöra information vid en spårvagnshållplats, spela på sociala normer vid en busskampanj eller ändra gröntiden för cyklister vid en signalreglerad korsning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@koucky.se