Formge mobilitet

ARKITEKTTJÄNSTER

Från ax till limpa

Att formge mobilitet

Är du fastighetsägare eller arbetsgivare och intresserad av att utöka och höja kvaliteten på cykelparkering? Vi hjälper till med budget, planlösningar, färgsättning, ljussättning, val av produkter och kontakt med leverantörer. Helt enkelt allt som behövs för att nå ända in i mål med en hållbar vardag som ska vara attraktiv både avseende funktionalitet och upplevelse.

Färgsättning brukar vi kalla för en omvänd broken windows theory. Med det menar vi att när en miljö är vacker och behaglig att använda och vistas i så ökar benägenheten att ta hand om rummet. Broken windows theory är en kriminologisk idé som handlar om att på platser där det finns tydliga tecken på våld och kriminalitet, exempelvis trasiga fönsterrutor, så ökar risken för ytterligare problem såsom skadegörelse och otrygghet.

Cykelparkering är även en intäktsmöjlighet och tillgängligt styrmedel. Vi stöttar gärna i affärsupplägget.

Kontakta oss gärna!

Karin Arén
Arkitekt SAR/MSA

0720-19 01 76