Välkommen till Koucky & Partners

Hållbar mobilitet och trafik

Vårt erbjudande

"Vi hjälper dig att steg för steg utveckla och implementera mobilitetslösningar för framtiden"

VÅRT MÅL

Vi bidrar till utvecklingen av attraktiva, hållbara städer och samhällen genom att stötta privata och offentliga aktörer.

VI ERBJUDER

Omvärldsanalyser, strategier inom hållbar mobilitet, utredningar, projektledning, processtöd och utbildningar.

Nyheter

Michael talar på Velocity
10 juni 2024

Michael talar på Velocity

Michael talar på Velo-city i Ghent.

Läs mer
Cyklister på landsväg
16 maj 2024

Cyklister på landsväg

I ett nytt projekt kommer motions- och tävlingscyklister på landsväg att stå i fokus för att öka trafiksäkerheten.

Läs mer
Michael gästar Götepod
13 maj 2024

Michael gästar Götepod

Hur samsas vi om utrymmet i staden? Häromdagen gästade Michael Götepod för att prata om person- och godstransporter på stadens gator.

Läs mer