Välkommen till Koucky & Partners

Hållbar mobilitet och trafik

Vårt erbjudande

"Vi hjälper dig att steg för steg utveckla och implementera mobilitetslösningar för framtiden"

VÅRT MÅL

Vi bidrar till utvecklingen av attraktiva, hållbara städer och samhällen.

VI ERBJUDER

Omvärldsanalyser, strategier inom hållbar mobilitet, utredningar, projektledning, processtöd och utbildningar.