HÅLL DIG UPPDATERAD

SENASTE NYTT

Michael talar på Velocity
10 juni 2024

Michael talar på Velocity

Michael talar på Velo-city i Ghent.

Läs mer
Cyklister på landsväg
16 maj 2024

Cyklister på landsväg

I ett nytt projekt kommer motions- och tävlingscyklister på landsväg att stå i fokus för att öka trafiksäkerheten.

Läs mer
Michael gästar Götepod
13 maj 2024

Michael gästar Götepod

Hur samsas vi om utrymmet i staden? Häromdagen gästade Michael Götepod för att prata om person- och godstransporter på stadens gator.

Läs mer
Nya cykelleder i Östergötland
18 april 2024

Nya cykelleder i Östergötland

Koucky & Partners har fått i uppdrag av Region Östergötland att genomföra en kartläggning av befintliga och potentiella cykelleder i regionen.

Läs mer
Delad mobilitet i Växjö
14 mars 2024

Delad mobilitet i Växjö

Genom omvärldsanalys, potentialanalys med fokus på genomförbara åtgärder har vi stöttat Växjö kommun i framtagande av en strategi för delad mobilitet.

Läs mer
P2P bildelning - rapport up for grabs!
06 februari 2024

P2P bildelning - rapport up for grabs!

Med GoMore och Familjebostäder i Göteborg har vi utforskat potentialen för P2P bildelning, alltså privatpersoner som delar bil med varandra.

Läs mer
Parkeringsanalys och konsekvensbeskrivning Lidköpings kommun
18 december 2023

Parkeringsanalys och konsekvensbeskrivning Lidköpings kommun

Koucky & Partners fick i uppdrag av Lidköpings kommun att ta fram en parkeringsanalys och konsekvensbeskrivning för

Läs mer
Cykelplan Vara kommun
18 december 2023

Cykelplan Vara kommun

Planen ska stötta kommunen i deras arbete för att utveckla möjligheterna till cykling i kommunen.

Läs mer
Cykelled runt Vättern
21 november 2023

Cykelled runt Vättern

Cykelturism: Förstudie om nationell cykelled på uppdrag av Region Östergötland.

Läs mer
Net-zero parking
27 oktober 2023

Net-zero parking

Utnyttja befintlig bilparkering för att undvika kostnader och för att skapa möjligheter att nå klimatmål och visioner om en attraktiv stad.

Läs mer