VI KAN

RESVANEUNDERSÖKNINGAR

Vad och varför resvaneundersökningar?

Mobilitet och resvanor

En resvaneundersökning (RVU) tar reda på både hur resandet och hur efterfrågan på resandet ser ut. I takt med att städer växer och förändras krävs det bra kunskap om resvanor för god trafikplanering. Resvaneundersökningar kan se ut på många olika sätt beroende på vad beställaren vill ha fram för information och vilken frågeställning som ska besvaras.

  • Vi genomför RVU:er både via post och webb-enkäter.
  • Den kan ske för ett givet transportslag såsom kollektivtrafik, cykel eller biltrafik.
  • Den kan vara kopplade till ett större geografiskt område, en knutpunkt, ett shoppingcentrum eller bostadsområde.
  • Exempelvis kan vi titta på sådant som: Antal resor, reslängd, resornas fördelning över dygnet, ärendefördelning, val av färdmedel, reserelationer mellan olika platser, tillgång till olika färdmedel, attityder och förändringsbenägenhet.

Vi har bland annat undersökt resvanor och gjort resvaneundersökningar i Eskilstuna, Luleå, Ludvika, Trollhättan och Halmstad.