VI KAN

Styrmedel

Vad och varför styrmedel?

Mobilitet och styrmedel

En plats fysiska struktur påverkar avstånden och skapar förutsättningar för hur attraktivt olika färdsätt är. Därmed påverkar den fysiska strukturen i stor utsträckning effektiviteten av andra styrmedel samt utbudet av färdsätt.

Färdmedelsval styrs av platsförutsättningar men också den enskildes motivation. Den relativa konkurrenskraften mellan färdsätt är avgörande för vilka transporter som i slutändan blir av.

Olika former av hårda och mjuka styrmedel i mobilitetsfrågor kräver förståelse för en plats förutsättningar samt motivationen hos människor för olika färdmedelsval. Vi arbetar gärna med att kartlägga förutsättningar och identifiera motivationer för att arbeta med styrmedel som siktar mot mer hållbara resealternativ.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@koucky.se