VÅR INRIKTNING

HÅLLBAR MOBILITET
OCH TRAFIK

Vilka vi är

Ett tvärvetenskapligt team med specialistkompetenser

Vi har kunskaper som sträcker sig från miljöfysik och stadsutveckling till beteendefrågor och ekonomi. Vi har täta samarbeten med externa specialister som kompletterar vår egen kompetens för att kunna bredda de uppdrag och projekt vi åtar oss.

Koucky & Partners startades 1998 och drivs i sin nuvarande form sedan 2004. Bolaget har sedan starten varit specialiserat på frågor kring hållbar mobilitet.

 

Vad vi vill

Vi bidrar till attraktiva, hållbara städer och samhällen

Vi tror på ett bättre transportsystem för attraktiva, trivsamma städer och samhällen, med god tillgänglighet för alla och effektiv användning av plats och resurser.

Vi vet att det finns en stor förbättringspotential inom trafikområdet avseende hållbarhet, resurseffektivitet, jämställdhet, jämlikhet och livskvalité. Vi stöttar våra kunder i att ta till vara på denna potential.

Vad vi gör

Vi stöttar våra kunder – på det sättet som passar bäst

Vi jobbar brett inom området hållbar mobilitet och genomför utredningar, projektledning, utbildningar, processtöd, omvärldsbevakning och forskningsprojekt.

Nyfiken?

Hör gärna av dig för frågor och referensprojekt

Michael Koucky
Michael Koucky

VD - Senior mobilitetskonsult

031-80 80 51

KUNDER I URVAL