Kartor och Geografiska Informationssystem (GIS)

GIS OCH MOBILITET

GIS-kartor, samhällsplanering och mobilitet

Med GIS faller allt på plats

Överallt finns människor, målpunkter och infrastruktur. GIS (geografiska informationssystem) är ett kraftfullt verktyg som låter dig placera människor, ting och rörelser på kartan. Detta för att bättre förstå hur relationerna dem emellan hänger samman.

GIS hjälper dig att upptäcka relationer och trender i geografin. Vi hjälper dig att kartera din egen data och arbetar även med data från olika databaser för att förstå behov, identifiera problem och hitta nya perspektiv.

GIS-analys som beslutsstöd – Digitaliseringen skapar nya möjligheter och tillgången till högupplöst data om användare, kunder eller hyresgäster ökar snabbt. Hur ta tillvara på omfattande datamängder och hur använda dem på effektivt sätt? Vi hjälper våra kunder att förstå och ta välgrundade beslut baserade på nuläge, potential och uppsatta mål.

Kommunicera med kartor. Visualisering av geografiska data hjälper dig att effektivt kommunicera rätt information både internt och externt. Vi skräddarsyr geografiska kartor som ser ut precis som du vill ha dem eller som följer er organisations grafiska profil. GIS innehåller en rad smarta verktyg för färg, form och symbolsättning som skapar snygga och informativa kartor där viktig data träder fram.

GIS gör adresser till punkter och kan generera rutter för såväl bil och buss som för cyklister och fotgängare. Kartor som visar ny data så snart den är tillgänglig gör det lättare att fatta mer välgrundade beslut eftersom du har tillgång till det senaste underlaget.

Vi kan hjälpa dig med bland annat:

Kartläggning

 • Mobilitetskartläggningar
 • Inventering och kartering av vandringsleder och cykelleder
 • Inventering och kartering av parkeringsbestånd
 • Geodatasamordning

Analys

 • Trafiksäkerhetsanalyser för cykelleder (enligt Trafikverkets kriterier)
 • Tillgänglighetsanalyser och potentialstudier för olika transportslag
 • Geografiska multikriterieanalyser
 • Interaktiva användarenkäter med kartstöd

Visualisering

 • Kartvisualisering som ”nudging”-verktyg
 • Visualiserade mobilitets- och parkeringsutredningar
 • Kartpresentation av resultat och analys
 • Vandrings- och cykelleder

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med GIS och Kartor? Kontakta Jacob.

Jacob Thåqvist

Mobilitetskonsult – Geograf / GIS

Jakob Thåqvist