Rådgivning för

MOBILITET SOM TJÄNST (MaaS)

Vad och varför Mobility as a Service?

Kombinerad Mobilitet

Kombinerad Mobilitet eller Mobility as a Service (MaaS) är en ny innovation som ändrar bilden av mobilitet från ägande av egen bil. Istället är fokus på mobilitet som tjänst med variation i transportslag. Det handlar om att kombinera olika färdsätt för att få människor att resa mer hållbart. Utgångspunkten är att människan har ett behov av att enkelt kunna resa från punkt A till B. Enkelhet ligger i att samla betalning och planering på ett ställe. Kombinerad mobilitet är något som fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan använda för att få ner sina parkeringstal och för att öka servicen till fler boende.

Tjänsten tillhandahålls genom ett gränssnitt(hemsida eller app) som samlar erbjudanden från flera transportslag och skräddarsyr ett mobilitetspaket för resan. Den kan fungera som ett månatligt mobiltelefonavtal och inkluderar sådant som reseplanering, bokning, biljett, betalning och realtidsinformation. Detta innebär att bilpooler, hyrbilar, anropsstyrd busstrafik, färjor, taxitjänster, cykelpooler och kollektivtrafiken samlas och att betaltjänst i appen finns för hela resan, oavsett transportslag.

Två delar krävs för att få mobilitet som tjänst att bli ett bra alternativ.

  • Gränssnittet, app eller hemsida behöver fungera bra för användaren,
  • Den palett av mobilitetserbjudanden som erbjuds behöver hålla vad den lovar och fungera enkelt och smidigt. Det i sin tur påverkas beroende på hur området ser ut.

Att göra kravställning rätt vad gäller upphandling av tjänster och samarbetspartners är mycket viktigt för att lyckas, liksom att känna till användarens behov och resemönster. Därtill behövs en kritisk användarmassa för att få affärsmodellen att gå ihop ekonomiskt. MaaS-system finns på flera håll runt om i världen och är fortfarande under utveckling.

Är du intresserad av lära dig mer om maas-lösningar?

Vi hjälper dig som är intresserad att hitta rätt aktörer både utifrån kundperspektiv och kravställning.

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51