VI KAN

CYKELTRAFIK

Strategier, planering, guider & handböcker

Mobilitet och cykeltrafik

Vi har arbetat strategiskt och konkret med en mängd uppdrag för att underlätta och skapa förutsättningar för cykeltrafik och vår kompetens på området är bred.

Ett urval av uppdrag vi genomfört inom cykeltrafikfrågor:

 • Kommunvelometer
  På uppdrag av Cykelfrämjandet har vi tagit fram och i många år genomfört kommunvelometern. En granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt.
 • Kunskapshöjande workshops kring cykeltrafik, cykelparkeringar och lånesystem
  Vi genomför årligen ett antal workshops på olika teman rörande cykeltrafik med olika syften och önskemål.
 • Västtrafiks pilotprojekt för lärdomar kring regionala lånecykelsystem
  Västtrafik undersökte intresset för lånecyklar som komplement till kollektivtrafiken i mellanstora Svenska städer under 2019. Syftet var att öka företagets kunskap kring intresset och användningen av lånecyklar samt arbetspendling. Vi projektledde och utvärderade projektet som genomfördes i Borås Stad.
 • Cykelparkeringsguider för planerare och/eller fastighetsägare 

  På uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg har vi tagit fram två cykelparkeringsguider. En för byggherrar och en för förvaltare av fastigheter.

Cykelparkering - planering och bygga fastigheter  Cykelparkering guide

 • Cykelstrategi för Orust kommun
  Innehåller åtgärder för att förbättra infrastrukturen, åtgärder som ska främja cyklandet till arbetet och skolan. Den behandlar också områden som cyklandet som rekreation och hur arbetet med cykelturism kan ske.

Kontakta oss på info@koucky.se

Vi hjälper gärna med såväl projektledning, utformning, rådgivning och omvärldsanalyser i frågor som rör cykeltrafik.