VI KAN

CYKELTRAFIK

Strategier, planering, guider & handböcker

Mobilitet och cykeltrafik

Vi har arbetat med en mängd uppdrag för att underlätta och skapa förutsättningar för cykeltrafik och vår kompetens på området är bred.

Ett brett urval av uppdrag vi genomfört inom cykeltrafikfrågor:

 

  • Kommunvelometer
    På uppdrag av Cykelfrämjandet har vi tagit fram och i många år genomfört kommunvelometern. En granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt.

 

  • Cykelparkeringsguider för planerare och/eller fastighetsägare
    På uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg har vi tagit fram två cykelparkeringsguide . En för byggherrar och en för förvaltare av fastigheter.

 

 

  • Cykelstrategi för Orust kommun
    Innehåller åtgärder för att förbättra infrastrukturen, åtgärder som ska främja cyklandet till arbetet och skolan. Den behandlar också områden som cyklandet som rekreation och hur arbetet med cykelturism kan ske.