VI KAN

CYKELTRAFIK

Strategier, planering, guider & handböcker

Mobilitet och cykeltrafik

Vi har arbetat strategiskt och konkret med en mängd uppdrag för att underlätta och skapa förutsättningar för cykeltrafik och vår kompetens på området är bred. Vi hjälper gärna med såväl projektledning, utformning, rådgivning och omvärldsanalyser i frågor som rör cykeltrafik.

Kunskapshöjande workshops kring cykeltrafik, cykelparkeringar och lånesystem
Vi genomför årligen ett antal workshops på olika teman rörande cykeltrafik med olika syften och efter önskemål.

Hej, har du frågor?
Kontakta gärna oss

Mobilitetskonsult – cykelfrågor

031-80 80 52