VI KAN

CYKELTURISM

Hur vi arbetar med

Strategisk cykelturism

Vi har erfarenhet av cykelturism sedan över 20 år. Vi har arbetat med cykelturistiska leder på strategiskt plan på flertalet ställen runt om i Sverige. Bland annat har vi arbetat med Västra Götalandsregionen och Uppsala Region.

Vi har utrett kriterier för säkra cykelleder såväl som kommunikation och skyltning som krävs för cykelleder. Vi tar oss gärna an uppdrag som handlar om att utveckla cykelturistiska leder och turism på cykel.

Vi har också anordnat nationell konferens för cykelturism och sitter på mycket kontakter och bra nätverk i frågorna.