VI KAN

CYKELTURISM

Hur vi arbetar med

Strategisk cykelturism

Vi har stor och bred erfarenhet av arbete med cykelturism från olika perspektiv sedan över 20 år. Vi har arbetat med cykelturistiska leder på strategiskt plan på flertalet kommuner och regioner runt om i Sverige i både stor och liten skala. Bland annat har vi arbetat med att hjälpa Västra Götalandsregionen och Uppsala Region  i frågor som rör cykelstrategier kopplade till turism. Vi hjälper även de som vill utveckla cykelturismen mot utländsk befolkning såväl som turismen för specialintressen såsom mountainbike.

Vi har bland annat:

  • Utrett kriterier för säkra cykelleder för turism.
  • Arbetat med kommunikation och skyltning som krävs för cykelleder.
  • Arbetat med skyltplaner för cykelturism.
  • Tagit fram cykelturistiska strategier för flera kommuner och regioner i Sverige.
  • Vi har också anordnat nationell konferens för cykelturism och sitter på mycket kontakter och bra nätverk i frågorna både nationellt och internationellt.

 

Vi tar oss gärna an uppdrag som handlar om att utveckla cykelturistiska leder och turism på cykel från både kundperspektiv och planeringsperspektiv.

Kontakta oss på info@koucky.se