16 maj 2024

Cyklister på landsväg

I samarbete med Svenska Cykelförbundet (SCF) går startskottet för ett projekt som ska skapa djupare förståelse och minska riskerna för landsvägscyklister. Koucky & Partners leder arbetet och projektet finansieras av Skyltfonden.

Två landsvägscyklister
Källa: SCF (Svenska Cykelförbundet)

Projektet adresserar en kritisk säkerhetsfråga för landsvägscyklister. Denna populära men ibland riskfyllda aktivitet har visat sig vara en betydande del av trafikarbetet med cykling i Sverige, även om säkerhetsaspekterna ofta förblir oupptäckta.

Genom att samla in och analysera data från försäkringsärenden, GPS-data från Strava och SCF-medlemsenkäter, syftar projektet till att förbättra förståelsen för dessa cyklisters säkerhetsbehov. Projektet markerar ett viktigt steg för hela cykelsporten då det inte bara förbättrar förutsättningarna för landsvägscykling, utan också ökar medvetenheten om dess betydelse för folkhälsa och idrott.

”Detta är ett lysande exempel på det värdeskapande arbete som SCF utför tillsammans med andra aktörer. Trafiksäkerhet är en av nyckelfaktorerna för sportens tillväxt och utveckling”, säger Leif Karlsson i SCF:s generalsekreterare.

Projektet kommer att kartlägga vilka vägtyper som används mest och vilka trafiksituationer som upplevs som farligast. Förutom kvantitativa metoder som GIS-analyser av ruttdata planeras kvalitativa intervjuer med landsvägscyklister för att få djupare insikter i deras upplevelser och riskexponering.

Projektresultaten förväntas ge värdefulla insikter som kan leda till konkreta åtgärder för att höja trafiksäkerheten. Dessa insikter kommer att delas med väghållare, försäkringsbolag och cykelklubbar genom rapporter, webbinarier och konferenser.

Genom detta initiativ är förhoppningen att inte bara förbättra trafiksäkerheten utan även öka attraktiviteten för landsvägscykling, särskilt bland unga och kvinnor där en nedgång i deltagande har noterats. Studien förväntas ge nya lösningar på gamla säkerhetsproblem och därmed göra Sveriges vägar säkrare för alla trafikanter.

Ny studie ska öka förståelsen och säkerheten för cyklister på landsväg – Förbundet – Svenska Cykelförbundet (scf.se)

Nyfiken på mer?

Kontakta gärna projektledare Martin Vingren!