Forskningsprojekt och samarbeten inom trafik, hållbar mobilitet och resande

VÅRA PROJEKT & FORSKNINGSSAMARBETEN

Aktuella projekt

Vi deltar ofta i olika nationella och internationella samarbeten och forskningsprojekt som ett sätt att bidra till ökad kunskap inom trafik- och mobilitetsområdet. Dessutom gör det oss till bättre konsulter för våra kunder.


I vissa projekt är vi projektägare och i andra är vi projektparter. Finansiering av projekten kommer främst från någon av följande –  Energimyndigheten, Skyltfonden, Trafikverket, Vinnova och EU.

Fastighetsägare som katalysator för peer-to-peer bildelning – Vinnovaprojekt

Peer-to-peer bildelning (P2P), motsvarande AirBnB för bilar, har potential att ge tillgång till delade bilar utan stort investeringsbehov men används fortfarande endast i begränsad skala. Projektet vill testa och utvärdera hur fastighetsbolag kan främja P2P-bildelning i sitt befintliga bestånd genom incitament och kommunikation för att ge de boende tillgång till delningsmobilitet och för att minska behovet av egen bil och parkeringsplats

Avslutade projekt - ett urval

Sustainable mobility and air quality in Bosnia – EU-projekt

De Bosniska städerna Sarajevo och Banja Luka harstora transport och luftkvalitésutmaningar som behöver lösas. Vi är projektpart med bland annat fokus på cykelinsatser.
Läs mer

Mopedbilar och epatraktorer – användare och trafiksäkerhet – Skyltfonden

En studie som ska lyfta kunskapsläget kring mopedbilars och epatraktorers trafiksäkerhet med särskilt fokus på användare av dessa fordon.

Läs mer.

Sustainable mobility on a neighbourhood level, SUNRISE – EU-project Horizon 2020

Forskningsprojekt med fokus på att hållbara mobilitetslösningar när kvartersnivå i fem olika städer i Europa med definierade utmaningar. Exempelvis skolresor, trafikstockning vid sjukhus, trafiksäkerhet för gående m.m.
Läs mer

Cities exchanging on local energy leadership, CASCADE – EU Intelligent Energy Europe Programme

Ett projekt som syftade till att skapa energieffektivitet i byggnader och stadsdelar, bland annat energi i stadstransporter.

Läs mer

Eldrivna enpersonfordon – Skyltfonden

En studie som kartlade de nya elfordonens plats i trafiken: elsparkcykel och andra eldrivna fordon avsedda för en person (EPF).

Läs mer