Trafik, hållbar mobilitet och resande

FORSKNING OCH SAMARBETEN

Vi deltar ofta i olika nationella och internationella samarbeten och forskningsprojekt som ett sätt att bidra till ökad kunskap inom trafik- och mobilitetsområdet. Dessutom gör det oss till bättre konsulter för våra kunder.

I vissa projekt är vi projektägare och i andra är vi projektparter. Finansiering av projekten kommer främst från någon av följande –  Energimyndigheten, Skyltfonden, Trafikverket, Vinnova och EU.

Aktuella projekt

ACCTRA

Avslutade projekt - ett urval

Vilken möjlighet har ett bostadsbolag att stimulera till ökad aktivitet av peer-to-peer bildelning i ett grannskap?

Vi ställde oss frågan 2021 och efter drygt två år är vi redo att dela resultaten. Arbetet har innefattat bland annat GIS-analyser, potentialstudier, stimulerande insatser, enkäter samt djupintervjuer med privatpersoner och fastighetsbolag. Peer-to-peer bildelning (P2P), motsvarande AirBnB för bilar, har potential att ge tillgång till delade bilar utan stort investeringsbehov men används fortfarande endast i begränsad skala. Projektet är finansierat av Vinnova.

Ta del av materialet

Sustainable mobility and air quality in Bosnia – EU-projekt

De Bosniska städerna Sarajevo och Banja Luka harstora transport och luftkvalitésutmaningar som behöver lösas. Vi är projektpart med bland annat fokus på cykelinsatser.

Mopedbilar och epatraktorer – användare och trafiksäkerhet – Skyltfonden

En studie som ska lyfta kunskapsläget kring mopedbilars och epatraktorers trafiksäkerhet med särskilt fokus på användare av dessa fordon.

Läs mer

Sustainable mobility on a neighbourhood level, SUNRISE – EU-project Horizon 2020

Forskningsprojekt med fokus på att hållbara mobilitetslösningar när kvartersnivå i fem olika städer i Europa med definierade utmaningar. Exempelvis skolresor, trafikstockning vid sjukhus, trafiksäkerhet för gående m.m.
Läs mer

Cities exchanging on local energy leadership, CASCADE – EU Intelligent Energy Europe Programme

Ett projekt som syftade till att skapa energieffektivitet i byggnader och stadsdelar, bland annat energi i stadstransporter.

Eldrivna enpersonfordon – Skyltfonden

En studie som kartlade de nya elfordonens plats i trafiken: elsparkcykel och andra eldrivna fordon avsedda för en person (EPF).