Forskningsprojekt och samarbeten inom trafik, hållbar mobilitet och resande

VÅRA PROJEKT & FORSKNINGSSAMARBETEN

Aktuella projekt

Vi deltar ofta i olika nationella och internationella samarbeten och forskningsprojekt som ett sätt att bidra till ökad kunskap inom trafik- och mobilitetsområdet. Dessutom gör det oss till bättre konsulter för våra kunder.


I vissa projekt är vi projektägare och i andra är vi projektparter. Finansiering av projekten kommer främst från någon av följande –  Energimyndigheten, Skyltfonden, Trafikverket, Vinnova och EU.

 

Fastighetsägare som katalysator för peer-to-peer bildelning – Vinnovaprojekt

Peer-to-peer bildelning (P2P), motsvarande AirBnB för bilar, har potential att ge tillgång till delade bilar utan stort investeringsbehov men används fortfarande endast i begränsad skala. Projektet vill testa och utvärdera hur fastighetsbolag kan främja P2P-bildelning i sitt befintliga bestånd genom incitament och kommunikation för att ge de boende tillgång till delningsmobilitet och för att minska behovet av egen bil och parkeringsplats

Sustainable mobility and air quality in Bosnia – EU-projekt

De Bosniska städerna Sarajevo och Banja Luka harstora transport och luftkvalitésutmaningar som behöver lösas. Vi är projektpart med bland annat fokus på cykelinsatser.
Läs mer

Mopedbilar och epatraktorer – användare och trafiksäkerhet – Skyltfonden

En studie som ska lyfta kunskapsläget kring mopedbilars och epatraktorers trafiksäkerhet med särskilt fokus på användare av dessa fordon.

Läs mer.

Avslutade projekt - ett urval

Sustainable mobility on a neighbourhood level, SUNRISE – EU-project Horizon 2020

Forskningsprojekt med fokus på att hållbara mobilitetslösningar när kvartersnivå i fem olika städer i Europa med definierade utmaningar. Exempelvis skolresor, trafikstockning vid sjukhus, trafiksäkerhet för gående m.m.
Läs mer

Cities exchanging on local energy leadership, CASCADE – EU Intelligent Energy Europe Programme

Ett projekt som syftade till att skapa energieffektivitet i byggnader och stadsdelar, bland annat energi i stadstransporter.

Läs mer

Eldrivna enpersonfordon – Skyltfonden

En studie som kartlade de nya elfordonens plats i trafiken: elsparkcykel och andra eldrivna fordon avsedda för en person (EPF).

Läs mer