06 februari 2024

P2P bildelning – rapport up for grabs!

Vilken möjlighet har fastighetsbolag och BRF:er att stimulera till ökad aktivitet av peer-to-peer bildelning i ett grannskap?

Vi ställde oss frågan för två år sedan och nu kan vi äntligen dela med oss av forskningsresultaten! Arbetet har innefattat bland annat GIS-analyser, potentialstudier, stimulerande insatser, enkäter samt djupintervjuer med privatpersoner och fastighetsbolag.

I materialet kommer du att få stifta bekantskap med fem personas: Potentiella Paula, Liberala Lisbeth, Flexibla Fatma, Frigjorde Fredrik och Bilfria Billy. Vad driver deras respektive beteenden och hur bör stimulerande insatser utformas för att nå fram?

För fastighetsägare och BRF:er innebär P2P bildelning potential att ge tillgång till delade bilar utan stort investeringsbehov men hur stor möjlighet har de egentligen att påverka?

Det ska vara lätt att göra rätt. Och svårt att göra fel. Annorlunda uttryckt behöver det först och främst finnas god tillgänglighet med kollektivtrafik, cykel samt lokal service inom gångavstånd. Om detta är på plats finns det en hel del som fastighetsbolag kan göra och det kräver – väldigt lite. Det är viktigt att poängtera att kommunerna spelar en viktig roll genom prissättning av och tillgänglighet till parkering för att göra bilägande mindre attraktivt och därmed öka efterfrågan på alternativ.

Rapporten riktar sig främst till bostadsbolag, leverantörer av mobilitetstjänster och personer som arbetar med delningsmobilitet och hållbar mobilitet och delningstjänster generellt. Resultaten kan också vara intressanta för bostadsrättsföreningar, kommuner och andra aktörer som är intresserade av minskat bilinnehav och alternativ till privatägda bilar.

Koucky&Partners har varit projektledare och projektparter har varit bildelningstjänsten GoMore och Familjebostäder i Göteborg. Studien har genomförts med stöd av Vinnova.

Välkommen att ta del av materialet!

Obs! Länkarna gäller fram till 2024-05-09.

P2P rapport
Rapporten skickas på begäran. Vänligen maila.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta projektledare Karin Arén.

0720-19 01 76