08 mars 2021

Mopedbilar och epatraktorer – användare och trafiksäkerhet

Koucky & Partners har fått bidrag från Trafikverkets Skyltfond för en studie som ska lyfta kunskapsläget kring mopedbilars och epatraktorers trafiksäkerhet med särskilt fokus på användare av dessa fordon. Koucky & Partners har genom åren genomfört flertalet kunskapshöjande studier finansierade av Skyltfonden. Denna studie kommer att genomföras tillsammans med branschorganisationen Svensk Försäkring.

Försäljningen av mopedbilar har ökat kraftigt de senaste åren. Tyvärr har även antalet olyckor ökat i takt med den ökade populariteten. Mopedbilar är framförallt populära hos ungdomar och de markandsförs även som ”egen bil vid 15”. Mopedbilar byggs, utifrån krav på exempelvis maxvikt, främst av lätta material som plast.  Det förs i Sverige och internationellt diskussioner om rådande regelverk kan ändras för att öka trafiksäkerheten för dessa fordon men också hur ett förändrat regelverk kan påverka efterfrågan av EPA-/A-traktorer.

”Målet med studien är att fylla i den kunskapsluckan som idag finns om användarna av mopedbilar och EPA-/A-traktorer gällande bland annat deras perspektiv på trafiksäkerhet. Hur används fordonen? Används vinterdäck? Förekommer trimning? DEt är några frågor vi vill ha svar på. Att Svensk Försäkring är med som part i projektet ger oss goda förutsättningar att dessutom få tillgång till samlad statistik och den kunskap som ansvariga för trafikforskning på alla stora försäkringsbolag i Sverige besitter”.

Syftet med utredningen är att främst öka kunskapen om användarna av dessa fordon genom att svara på frågor som:

  • Vilka är användarna av mopedbilar och epa-traktorer och hur använder de fordonen? Är det för fritid och rekreation eller som praktiskt transportmedel för pendling till jobb eller skola?
  • Hur långt körs de? På vilka vägar? Vilka är användarnas argument och skäl till användningen?
  • Vilka alternativ till mopedbilen är aktuella för användarna?
  • Hur upplever användare trafiksäkerhet och vad anser de skulle öka trafiksäkerheten samt vad eller vilka faktorer eller distraktioner upplever de påverka trafiksäkerheten negativt?
  • Vilka utmaningar relevanta nyckelaktörer som Polisen, Transportstyrelsen, Trafikverket, försäkringsbolag, med flera ser kopplat till att mopedbilar tar plats i trafiken
  • Hur lagstiftning, reglering och klassificering samt användargrupp och trender ser ut i andra länder jämfört med Sverige. Räknas fordonen likt moped klass I som i Sverige? Var får de lov att framföras? Högsta tillåtna hastighet? Ytterligare krav utifrån trafiksäkerhetsaspekter?
  • Hur olycksstatistiken ser ut idag och hur den utvecklats över tid. Vilken är olycksfrekvensen och vilka typer av olyckor inträffar? Vilken typ av fordonsskador uppkommer och varför?

Studien kommer att genomföras under 2021 genom bland annat insamling av statistik genom samarbetspartner Svensk Försäkring och genom intervjuer och enkäter med användare, fordonsägare, tillverkare och nyckelaktörer som Polisen, Transportstyrelsen, Trafikverket m.fl.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Martin Vingren.

Martin har genomfört flertalet studier med medel från Skyltfonden, exempelvis om professionella cykelbud och -distributörers erfarenheter av trafiksäkerhet och genom en översyn av kriterier för trafiksäkra cykelturistiska leder.

031-80 80 52