28 augusti 2023

Fast track – Debrecen

Genom EU-projektet Fast Track har Koucky & Partners tagit fram en rapport om integrerade multimodala mobilitetslösningar och hur mikromobilitet kan utöka upptagningsområdet för kollektivtrafik. Rapporten är skriven för kollektivtrafikbolaget DKV i Debrecen i Ungern och utgörs av omvärldsbevakning, GIS-analys samt rekommendationer för hur DKV kan jobba för att möjliggöra kombinerade resor och för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för fler.

Omvärldsbevakningen presenterar tre case som berör säker parkering av cyklar och e-scooters, hyrcykelsystem vid kollektivtrafikhållplatser samt mobilitetshubbar. Syftet är att visa hur mikromobilitet och kollektivtrafik kan samverka för att stärka varandras attraktionskraft.

GIS-analysen utgår från en utvald busslinje som binder samman västra och östra Debrecen via de centrala delarna. I västra delen av staden finns stora arbetsplatser och universitet och i östra delen finns stora, relativt utspridda bostadsområden. GIS-analysen visar på upptagningsområde idag följt av hur det skulle påverkas av förbättrade möjligheter till kombinerade resor mellan kollektivtrafik och mikromobilitet.

Slutligen ges tips och rekommendationer för insatser och projekt relaterade till hur de som kollektivtrafikbolag kan utvecklas för att främja kombinerat resande.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Martin Vingren.

Martin har genomfört flertalet uppdrag inom stadsutveckling med koppling till hållbar mobilitet. Bland annat ACCTRA – street transformation | Koucky & Partners. Koucky & Partners har genom åren även varit delaktiga i flertalet EU-projekt som berör hållbar mobilitet såsom CASCADE, QUEST och SUNRISE.

031-80 80 52