22 juni 2023

ACCTRA – street transformation

Koucky & Partners är en del av EU-projektet ACCTRA (Evidence and acceptance – from experiments to transformation). Projektet sträcker sig fram till slutet av 2025. Projektledare för ACCTRA är Tekniska Universitetet i Wien och deltagande städer är Klagenfurt i Österrike och Istanbul i Turkiet. Koucky & Partners roll är experter inom hållbar mobilitet.

Konkret innebär vår roll att bidra med kunskapsbyggande om hållbar stadsutveckling. Viktiga delar är processarbete, deltagande, förutsättningar för gång och cykel med mera. Centralt för projektet är lärande och möjlighet att skala upp lösningar och implementera dem i liknande kontext. Även erfarenhetsutbyte mellan städerna betonas.

Städerna Klagenfurt och Istanbul kommer att driva projekt som handlar om fysiska föränringar av gator i syfta att göra dem mer gång- och cykelvänliga.

Projektets slutleverans ska vara en guide med riktlinjer och rekommendationer för hur städer kan jobba för att transformera gator för mer gång- och cykel.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Martin Vingren.

Martin har genomfört flertalet uppdrag inom stadsutveckling med koppling till hållbar mobilitet. Bland annat FAST TRACK för DKV DEBRECEN. Koucky & Partners har genom åren även varit delaktiga i flertalet EU-projekt som berör hållbar mobilitet såsom CASCADE, QUEST och SUNRISE.

031-80 80 52