VI KAN

Hållbara Urbana Mobilitetsplaner

Vad är en mobilitetsplan?

Mobilitet och planering

Trafik- och Mobilitetsplaner

Behovet av hållbara integrerade planeringsprocessen som ett sätt att hantera komplexiteten vad gäller mobilitet i städer är allmänt erkänt. Nya tillvägagångssätt krävs när lokala myndigheter försöker bryta stuprörstänk och istället utveckla strategier som kan stimulera en övergång till renare och mer hållbara transportsätt.

Vi har arbetat med trafik- och mobilitetsplaner i flertal städer runt om i Sverige. Bland annat genom en metod vi kallar för QUEST – Quality management tool for Urban Energy efficient Sustainable Transport.


 

 

 

Sustainable Urban Mobility Plans – SUMP

Inom EU har ett koncept tagits fram gällande hållbara mobilitetsplaner i stadsmiljöer. Den har tagits fram i ett brett utbyte mellan intressenter och planeringsexperter i hela EU. Konceptet beskriver huvudfunktionerna i en modern och hållbar stadsmobilitets- och transportplan. Läs mer om SUMP.

Vi har erfarenhet av att ta fram mobilitetsplaner inom ramen för SUMP.

Mobilitetsplan för fastighetsägare och byggherrar

I takt med att p-normen går mot mobilitetsnorm väljer allt fler fastighetsägare att se möjligheterna i att ställa om sitt bestånd till mer hållbar mobilitet snarare än att enbart bygga parkeringar. Branschen har mycket att vinna på en omställning och vi hjälper till med allt i från nulägesanalyser, strategier, förankringsarbete, ekonomiska kalkyler och därefter mobilietsplaner. Läs mer

Hej, vill du veta mer om mobilitetsplaner?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51