Cykelpublikationer för Göteborgs Stad

Cykelparkering i nyproduktion och befintliga bestånd

Om projektet

Cykelparkering blir en allt mer viktig fråga för fastighetsägare och arkitekter. Dessa två skrifter ska hjälpa fastighetsutvecklare, förvaltare arkitekter och planerare med planeringen av cykelparkeringar vid nybyggnation och ombyggnation i befintligt.

Varje cykelresa börjar och slutar vid någon form av cykelparkering. Där betyder vissa frågor mer för att påverka vår beanägenhet för att välja cykeln som primärt färdmedel –  hur smidigt, tryggt och säkert vi upplever det är att hämta och lämna cykeln. Cykeln är det klart mest miljövänliga och platseffektiva fordonet i stadstrafik och många svenska städers mål är att cykeltrafiken ska öka kraftigt. Där spelar fastighetsägare och förvaltare en viktig roll. Samtidigt är det inte sällan en utmaning då cykelparkering tidigare ofta hamnat i skymundan och kompetensen kring användarvänlighet behöver höjas. Dåligt planerade och otrygga parkeringslösningar skapar oreda, missnöjda användare som avstår från att cykla trots att de gärna cyklar, försvårar städning och underhåll samt försämrar arbetsmiljön i förvaltning. Vi tog fram dessa två skrifter på uppdrag av Göteborgs Trafikkontor för att inspirera och hjälpa fastighetsägare och fastighetsförvaltare med konkreta råd och exempel på hur kvalitén hos cykelparkeringen kan förbättras i och kring befintliga fastigheter.

Vill du veta mer om våra publikationer och behöver hjälp i cykelparkeringsfrågor i ditt projekt eller bestånd?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51

Ta del av våra pubilkationer kring cykelparkering för fastighetsägare