VI KAN

URBANA LINBANOR

Vad och varför urban linbana?

Mobilitet och Urbana Linbanor

Linbanor kan vara ett kostnadseffektivt och kapacitetsstarkt komplement för kollektivtrafik i städer. Internationellt byggs allt fler urbana linbanesystem och i Sverige undersöks linbanelösningar i både Göteborg och Sollentuna.

Vi kan bland annat bidra med expertkunskap gällande upphandling av linbanor och omvärldsbevakning, samt internationella erfarenheter och exempel. Linebanetekniker – jämförelse mellan olika system och när vilken teknik är lämpad.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@koucky.se