VI KAN

PARKERINGSUTREDNINGAR
MOBILITETSUTREDNINGAR

Vad är en parkeringsutredning?

Mobilitet och parkering

En parkeringsutrednings syfte är att bedöma lämpliga mobilitetsåtgärder och lämpligt utrymme och antal för parkering av bil och cykel i nyproduktioner. Det är ett viktigt verktyg för att strategiskt beräkna rätt behov av bil, parkeringar och p-tal vid nybyggnationer. Det finns många aspekter att ta hänsyn till och bra mobilitet innefattar mycket mer än enbart parkeringar. Behovet av parkering ser olika ut för olika platser och verksamheter. Exempelvis skiljer sig behovet och resultatet beroende på om det är en handelsplats, lokaler eller boende, samt om det handlar om stora eller små lägenheter eller hus. Vi har stor erfarenhet av arbeta med fastighetsägare och byggherrars löpande parkerings- och mobilitetsarbete vilket ger oss unika perspektiv i arbetet med att utforma bra utredningar.

Vi har stor erfarenhet av parkerings- och mobilitetsutredningar från både större och mindre projekt såväl som komplicerade och enkla projekt. Vi gjort parkeringsutredning för både större och mindre städer och dess olika regelverk. Vi har genomfört parkeringsutredningar i de större städerna Göteborg, Stockholm och Malmö, och i mindre kommuner såsom Borås, Jönköping och Västerås. Vi har även erfarenhet av implementeringar av mobilitetsåtgärder och kan guida och hjälpa till att genomföra åtaganden.

I det kommuner där det finns tydliga riktlinjer för mobilitet och parkering, såsom exempelvis i Göteborg och Stockholm, följer vi givetvis dem. I vissa fall är parkeringsutredningen mer komplicerad. Det kan handla om samverkan mellan flera byggherrar i samma område, när nya parkeringstal (p-tal) möter äldre och det behöver undersökas om möjlighet att sänka dessa genom regelverk, det är svårt att få utrymme för tillräckligt många parkeringsplatser för bygglov och annat. Vi arbetar ofta med komplicerade parkeringsutredningar som kräver stor erfarenhet av att ha arbetat med regelverken, och i vissa fall politiken, för att stötta våra kunder.

 

Vi hjälper med sådant som:

  • Val av lämplig lokalisering och profil för mobilitet
  • Genomlysngning av tillgänglighet och omgivningen
  • Förutsättningar på platsen för olika parkeringslösningar
  • Kommunens krav
  • Projektekonomi
  • Hitta lösningar för detaljplan och bygglov
  • Flexibla p-tal och mobilitetsåtgärder
  • Hur ni går tillväga när kommunen saknar tydliga riktlinjer

Foto: Jack Wallsten

Har du frågor om parkerings- och mobilitetsutredningar?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51