VI KAN

PARKERINGSUTREDNINGAR
MOBILITETSUTREDNINGAR

Vad är en parkeringsutredning?

Mobilitet och parkering

Syftet med en parkeringsutredning är att bedöma lämpliga mobilitetsåtgärder samt lämpligt utrymme och antal för parkering av bil och cykel i nyproduktion. Det är ett viktigt verktyg för att strategiskt beräkna rätt behov. Det finns många aspekter att ta hänsyn till och bra mobilitet innefattar mycket mer än enbart parkeringar. Behovet av parkering ser olika ut för olika platser och verksamheter. Exempelvis skiljer sig behovet och resultatet beroende på om det är en handelsplats, lokaler eller boende, samt om det handlar om stora eller små lägenheter eller hus.

Vi har stor erfarenhet av arbeta med fastighetsägares och byggherrars löpande parkerings- och mobilitetsarbete vilket ger oss unika perspektiv i arbetet med att utforma bra utredningar.

Vi har genomfört parkerings- och mobilitetsutredningar i de större städerna Göteborg, Stockholm och Malmö, och i mindre kommuner såsom Borås, Jönköping och Västerås. Vi har även erfarenhet av implementeringar av mobilitetsåtgärder.

I de kommuner där det finns tydliga riktlinjer för mobilitet och parkering följer vi givetvis dem. I vissa fall är parkeringsutredningen mer komplicerad. Det kan handla om samverkan mellan flera byggherrar eller där nya parkeringstal (p-tal) möter äldre och det behöver undersökas om det genom regelverk finns möjlighet att sänka dessa. Det kan också handla om att det är svårt att få utrymme för tillräckligt många parkeringsplatser. Vi arbetar med parkeringsutredningar som kräver stor erfarenhet av att ha arbetat med regelverken och i vissa fall politiken.

Vi hjälper med sådant som:

  • Val av lämplig lokalisering och profil för mobilitet
  • Genomlysning av tillgänglighet och omgivning
  • Platsens förutsättningar för olika parkeringslösningar
  • Kommunala krav
  • Projektekonomi
  • Lösningar för detaljplan och bygglov
  • Flexibla p-tal och mobilitetsåtgärder
  • Hur ni går tillväga när kommunen saknar tydliga riktlinjer

Foto: Jack Wallsten

Har du frågor om parkerings- och mobilitetsutredningar?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51