VÅR INRIKTNING

HÅLLBAR MOBILITET
OCH TRAFIK

Vad vi vill

Vi vill bidra till attraktiva, hållbara städer och samhällen

Vi vill bidra till ett bättre transportsystem för attraktiva, trivsamma städer och samhällen, med god tillgänglighet för alla och effektiv användning av plats och resurser.

Vi är övertygade om att det finns en stor förbättringspotential inom trafikområdet avseende hållbarhet, resurseffektivitet, jämställdhet, jämlikhet och livskvalité. Vi vill stötta våra kunder i att ta till vara på denna potential.

Vad vi gör

Vi stöttar våra kunder – på det sättet som passar bäst

Vi jobbar brett inom området hållbar mobilitet och genomför utredningar, projektledning, utbildningar, processtöd, omvärldsbevakning och forskningsprojekt.

NYFIKEN PÅ MER?

Kontakta oss gärna för mer information och referensprojekt.

Vilka vi är

Vi är ett tvärvetenskapligt team med stor bredd och specialistkompetens.

Våra medarbetare har tillsammans kunskaper som sträcker sig från miljöfysik och stadsutveckling till beteendefrågor och ekonomi. Vi har täta samarbeten med externa specialister som kompletterar vår egen kompetens för att kunna bredda de uppdrag och projekt vi åtar oss.

Koucky & Partners startades 1998 och drivs i sin nuvarande form sedan 2004. Bolaget har sedan starten varit specialiserat på frågor kring hållbar mobilitet.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER