22 december 2023

Webbinarium: Bostadsbolags rådighet över P2P bildelning

Webbinarium

Bostadsbolags rådighet över P2P bildelning

Info och anmälan

Vilken möjlighet har ett bostadsbolag att stimulera till ökad aktivitet av peer-to-peer bildelning i ett grannskap? Vi ställde oss frågan för två år sedan och nu äntligen är vi redo att dela forskningsresultaten med er! Arbetet har innefattat bland annat GIS-analyser, potentialstudier, stimulerande insatser, enkäter samt djupintervjuer med privatpersoner och fastighetsbolag.

Under vår timme tillsammans kommer du att få stifta bekantskap med fem typer av mobilister: Flexibla Fatma, Liberala Lisbeth, Frigjorde Fredrik, Potentiella Paula och Bilfria Billy. Vad driver deras respektive beteenden och hur bör stimulerande insatser utformas för att nå fram?

För fastighetsägaren innebär P2P bildelning en potential att ge tillgång till delade bilar utan stort investeringsbehov men hur stort är egentligen spelutrymmet givet dagens låga parkeringsavgifter?

Spoiler alert: Det ska vara lätt att göra rätt. Och svårt att göra fel.

Målgrupp är förvaltande och utvecklande fastighetsbolag, bostadsföreningar, kommuner, mobilitetsleverantörer, trafikplanerare och mobilitetskonsulter.

Koucky&Partners är projektledare och projektparter är GoMore och Familjebostäder i Göteborg. Studien har genomförts med stöd av Vinnova.

Info och anmälan

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Karin Arén

0720-19 01 76