08 februari 2019

Cyklisters beteende vid trafikomledningar

Cyklister är den trafikantgrupp som skadas mest vid vägarbeten. Vid cykelloppet Vätternrundan ses liknande tendenser – de olyckor som inträffar sker på sträckor där cyklisterna leds om och avskiljs från motortrafiken med liknande material som används i ordinarie trafik.

Tillsammans med Folksam, Vätternrundan och Viscando kommer Koucky & Partners att använda Vätternrundan som testbädd för att skapa ett kunskapsunderlag som kan bidra till ökad trafiksäkerhet både vid cykellopp och i vanliga trafiksituationer. Genom att mäta och analysera hur cyklister beter sig vid omledningar och avspärrningar, kan vi studera exempelvis hastighetsförändringar, sidomarginaler till hinder och konfliktsituationer som uppstår.

Projektet finansieras delvis med hjälp av medel från Trafikverkets Skyltfond.

Bildkälla/fotograf: Petter Blomberg