30 juni 2020

Västkustleden – en turistisk cykelled från Göteborg till Oslo

Cykelturism och fritidscykling växer och den inhemska cykelturismen kan i detta Corona-år förväntas få ett än större uppsving.

Säkra och attraktiva cykelleder är en viktig del i den utvecklingen.

Just nu arbetar vi med att utveckla Västkustleden, en framtida turistisk cykelled från Göteborg till norska gränsen och i förlängningen till Oslo. Val av sträckning är en pågående process där attraktivitet, säkerhet och tillgänglighet vägs mot varandra för varje avsnitt. Arbetet utförs i tät dialog med kommunerna.

Målet är att leden ska bli en högkvalitativ, nationell cykelled. I kombination med Kattegattleden och leder i Danmark och Norge kommer Västkustleden skapar många möjligheter att cykelsemestra i regionen, hela vägen från Köpenhamn till Oslo.

 

Foto: Roger Borgelid/Westsweden.com
Region: Bohuslän
Plats: Edshutshall