03 december 2018

SUMBA Transport Conference

Interreg-projektet Sustainable Urban Mobility and Commuting in Baltic Cities” (SUMBA) anordnar en konferens om rollen av trafikmodellering och data för att utveckla intermodalt resande.

Konferensen äger rum den 4-5 december 2018 i Tallin. Fokus ligger på möjligheter att förbättra för intermodalt resande för att göra arbetspendling mer hållbart.

Michael Koucky kommer att hålla en presentation kring kombinationen cykel och kollektivtrafik och erfarenheter av hyrcyklar vid tågstationer. Han medverkar vidare i en paneldiskussion om utvecklingen av trafikplaneringen för intermodala resor.

För mer information om konferensen, se:   http://sumba.eu/en/page/transport-conference