08 september 2021

Rapport kring cykling och mikromobilitet i Stockholm

Så kan vi stärka cyklingen i Stockholm

Rapport och seminarie

Stockholms handelskammare lyfter ofta och tidigt viktiga frågor som kommer påverka framtiden eller som redan är här. De släpper varje år flera rapporter kring aktuella ämnen, bland annat inom mobilitet och hållbart resande.

Under våren har vi stöttat upp Stockholms Handelskammare med information kring att stärka cykling och mikromobilitet i Stockholm för en rapport om stärkt cykling. Cykelfrågor spelar en viktig roll i omställningen till mer hållbara städer och frågorna växer allt mer. Cykel ger möjlighet till en avlastning för såväl kollektivtrafik som biltrafik. Samtidigt finns utmaningar i att ställa om exempelvis vad gäller infrastruktur i form av bra och säkra vägar, cykelbanor och parkeringsmöjligheter.

Vid seminariet får du även ta del av politikers, företags och experters tankar och idéer kring cyklandet och mikromobiliteten.

Seminariet sänds även på Stockholms Handelskammares hemsida, Facebook och Youtube. Läs mer: https://stockholmshandelskammare.se/events/sa-kan-vi-starka-cyklingen-i-stockholm

Vill du veta mer om cykelfrågor eller mikromobilitet i allmänhet?

Kontakta projektledare Michael Koucky. Michael har arbetat i över 20 år med frågor kring hållbar mobilitet. Han har exempelvis varit med och tagit fram flertalet strategier för cykelturistiska leder, skapat rekommendationer kring cykelparkering för Göteborgs Stad och skapat konceptet Kommunvelometern för cykelfrämjandet – en benchmarking för cykling i svenska städer.