13 januari 2021

Nytt projekt. Lastcykelpool för Familjebostäder i Göteborg

Under 2020 projektleder vi tillsammans med Familjebostäder i Göteborg ett projekt som går ut på att införa lastcykelpooler för hyresgäster i Familjebostäder i Göteborg. Projektet är en del av Familjebostäders satsning inom Allmännyttans Klimatinitativ.

Önskad effekt är att hitta alternativ till bilen som gör att hyresgäster kan utföra lite längre resor med lastcykel / lådcykel som annars skulle ha utförts med bil eller kollektivtrafik. I flera av bostadsområdena finns hyresgäster som cyklar till arbete men som använder bilen till fritidssysslor och för handel. Intresset och efterfrågan på cykelpooler av olika slag ökar och ett steg är att föra en tydlig dialog och visa hyresgäster hur den typen av tjänster ser ut.

”Vi vet att behovet av lådcyklar finns i Göteborg och ökar i takt med att fler vet om tjänsten. Utmaningen för fastighetsägare är att erbjuda en tjänst som fungerar även när cyklar exempelvis går sönder. Målet är att erbjuda lådcyklar av hög kvalitet som fungerar även i uppskalning, snarare än piloter.” – Pauline Munoz-Olsö, projektledare

Projektet går ut på att hitta rätt plats för lådcyklarna utifrån ett användarperspektiv och utforma cykelrummen på ett sätt som är smidigt för fastighetsägaren. Därtill att inrätta ett system som gör det smidigt för hyresgäster att använda cyklarna som ett komplement i deras vardagsmobilitet.

Hej, vill du veta mer om projektet och strategiskt arbete vad gäller cykelpooler för fastighetsägare?

Kontakta gärna oss:

0739-032 032