13 oktober 2023

Mountainbike – kartläggning av cykelleder

En rapport är framtagen för kommuner, regioner, destinationer och föreningar som vill skapa publikt tillgängliga mountainbikeleder som del av det ledbaserade friluftslivet eller som del av destinationsbyggen.

Materialet sammanställer praxis och kunskap insamlad bland landets aktiva aktörer. Den ger tips på tillvägagångsätt i avsaknad av ett nationellt ramverk på området.

Rapporten är utgiven av Tillväxtverket och skriven av Cykelfrämjandet. Koucky & Partners har bidragit med layout och rapportstruktur.

Länk till rapporten