19 april 2021

Kronandalen Luleå – Modern stadsdel med ambitiösa mobilitetsmål

Nytt projekt: Processstöd mobilitet

Vi på Koucky & Partners är glada över att har fått i uppdrag att vara processtöd i arbetet med att konkretisera frågor kring parkering och mobilitet för den kommande stadsdelen Kronandalen i Luleå. Uppdraget kommer från stadsdelens byggrupp. Kronandalen är Luleå kommuns största stadsutvecklingsområde sedan 1970-talet.

”Vi behövde en knuff i rätt riktning kring mobilitet och bilpoolslösning för Kronandalen, någon som håller ihop processen med våra byggaktörer, därför kontaktade vi Koucky & Partners” – Emma Hurtig, Biträdande projektledare Kronandalen

Koucky & Partners har genom åren genomfört ett stort antal utredningar kring parkering och mobilitet både vad gäller tidiga skeden, inför detaljplan och inför bygglov. Vi har även drivit projekt för strategisk och interna processer i frågor kring mobilitet för både byggföretag och fastighetsutvecklare vad gäller lokaler, bostadsrätter, hyresrätter och villaområden.

Syftet med uppdraget och processtödet är att:

  • Skapa en gemensam bild bland de berörda aktörerna över förutsättningar.
  • Navigera bland tillgängliga mobilitetslösningar för att hitta lämpliga och genomförbara åtgärder.
  • Skapa en organisation som funkar för de olika aktörernas förutsättningar och behov och som skapar värde för och en hög tillgänglighet till området.
  • Skapa en finansieringsmodell som håller över tid, som är rättvis och som skapar mervärde för aktörerna.

 

Kronandalen i Luleå ska, när det är fullt utbyggt 2030, inneha bostäder för 7000 lulebor tillsammans med vård- och omsorgsboende, vardagsservice, förskolor och andra verksamheter. Området utvecklas av olika byggaktörer där både lokala entreprenörer och nationella aktörer finns med. Unikt för Kronandalen är det utpekade fokus på mobilitet där gång, cykel, kollektivtrafik och delad mobilitet ska få särskilt hög prioritering. Detta genom bland annat genom bra välplanerad cykelparkering, nya busslinjer för bland annat hög tillgänglighet till Luleå Tekniska Universitet samt att byggarna tillsammans ska lösa en bilpool för områdets boende. Vidare kommer all bilparkering inom området placeras i underjordiska garage eller i gemensamhetsanläggningar. Detta för att inte göra anspråk på värdefulla markytor.

Kronandalen har genom politiska beslut fått ett, i jämförelse med normalfall, lägre parkeringstal och en konkret inriktning för hur området ska hantera mobilitet. Kommunen styr det sänkta parkeringstalet för samtliga byggare som ett krav i markanvisning, för överlåtelseavtal och för bygglov.

En viktig del i processtödet är att skapa en gemensam bild av förutsättningarna på platsen och vad målet är med de mobilitetslösningar som ska genomföras. Utmaningen har legat i att hitta rättvisa och smarta lösningar gällande finansiering och organisation för det stora antalet aktörer, som också har varierande erfarenhet av mobilitetsfrågan.

Uppdraget genomförs under våren 2021 bland annat genom workshops med de berörda aktörerna.

Hej, har du frågor kring stadsutveckling hållbar mobilitet, parkeringar och stadsutveckling?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 52

Martin har genomfört ett stort antal utredningar kring mobilitet och parkering.