26 februari 2021

Slutkonferens. Hållbar mobilitet i landsbygder

Lär dig mer om

Landsbygdsmobilitet

En fungerande mobilitet är en avgörande fråga för en hållbar utveckling i landsbygder. Under två år har projektet Tur&Retur arbetat med att testa och utvärdera nya lösningar som kan komplettera den existerande kollektivtrafiken.

Koucky & Partners har funnits med som expertstöd och bollningsplank genom projektet.

Under denna förmiddag får du lyssna på vad forskningen och riksdagens trafikutskott säger om området hållbar mobilitet i landsbygder samt ta del av resultaten från Tur&Retur. Du har också möjliget att få konkreta tips från de som har utfört testerna av mobilitetslösningar. Tur&Retur verkar i Fyrbodal, en av fyra delregioner i Västra Götaland.

Anmäl dig senast 1 mars 2021

Program
09.30-09.40 Välkomna!
Vera Telemo, Fyrbodals kommunalförbund och Ronny Svensson, Orust kommun hälsar välkomna och berättar varför parterna i projektet valt att arbeta med hållbar mobilitet i landsbygder.
Moderator Karin Stenlund.

09.40 – 09.55 Vad säger riksdagens trafikutskott?
Varför är hållbar mobilitet en viktig fråga för en hållbar utveckling i landsbygder och mindre tätorter? Riksdagens trafikutskotts vice ordförande, Anders Åkesson, och utredare Elisabet Michailaki Lindquist berättar om den forskningsöversikt som utfördes under 2019.

09.55-10.10 Var står forskningen?
Vad säger forskningen om hållbar mobilitet i landsbygder? Forskaren Per-Erik Holmberg på RISE ger en överblick av forskningsfältet.

10.10-10.20 Hur kan alternativa mobilitetslösningar komplettera den existerande kollektivtrafiken?
Lärdomar från projektet Tur&Retur.

10.20-10.35 PAUS

10.35-11.50 Hur implementerar och skapar vi en hållbar mobilitet i landsbygder och mindre tätorter?
Lyssna på korta presentationer från delprojekten i Tur&Retur, ställ frågor och lyssna på dialogen med moderator.

Mobil cykelverkstad – hur kan tillgången till cykelreparationer skapa ett ökat intresse för cykling i landsbygder? Ann Harlaldsson, Södra Bohuslän Turism AB och David Tylén, LOBikes

Cykelpool i landsbygder – vilka möjligheter skapas genom att investera i ett digitalt nyckelskåp och bokningsapp? (engelska). Robert Curran, grundare av cykelpoolen Cykla Gul och Jacob Thåqvist, Koucky & partners

Mobilitetshubb och pendelparkeringar – vilken roll har kombinationsresande för en hållbar mobilitet i landsbygder? Thomas Boström, Skaraborgs kommunalförbund och Alex Spielthaupter, Koucky & partners

Samåkning med digital samåkningstjänst – går det att skapa en fungerande samåkningstjänst med ny teknik? Tobias Forngren, Freelway och Alice Huldtin, Studio Växt

Testa en elcykel – hur möjligheten att ”prova-på” skapar ett ökat intresse för cykling. Lena Hesselroth och Karin Ryberg, Västtrafik

Grannskapskontor – är distansarbete den nya normen och hur skapar vi kontor som möter den efterfrågan? Lotta Årling och Camilla Olsson, Coompanion Fyrbodal samt Fredrik Holm, Fredrik Holm Information

11.50-12.00 Avslutning