13 maj 2024

Michael gästar Götepod

Hur transporterar vi människor och gods på ett hållbart sätt i den tätbefolkade staden? Det är idag en stor konkurrens om stadens gator och vägar. Och samtidigt ska Göteborg och Göteborgsregionen fortsätta att växa, till 2035 ska 120 000 nya jobb skapas och flera miljoner turister och besökare kommer till staden varje år. Det betyder ökande transportbehov. Lägg därtill att vi samtidigt ska minska utsläppen i linje med stadens klimat- och miljömål.

Går det att ställa om till utsläppsfri trafik i en storstad som växer och där fossildrivna transporter levererar nästan allt idag? Och hur ska det gå till?

Är ett samlat grepp kring mobilitetslösningar och transporter svaret på den hållbara staden?

Stadsarkitekt Björn Siesjö gästas av Ann-Sofie Karlsson, stadsbyggnadsförvaltningen och Michael Koucky, vd, Koucky & Partners.

GÖTEPOD | Göteborgs stad (podbean.com)