08 februari 2019

Trafiksäkra cykelturistiska leder

Kriterier för cykelturistiska leder används för att kunna påvisa en leds kvalitet avseende underlag, skyltning, tillgänglighet till kollektivtrafik, serviceutbud med mera för att en led ska vara intressant för användarna. Men vilka kriterier finns det idag som omfattar trafiksäkerhet och hur är de utformade? Vilka aspekter av trafiksäkerhet täcks in, vilka metoder används för insamling av data och hur kommuniceras trafiksäkerhet i slutändan till användarna?

Koucky & Partners kommer under våren 2019 att studera detta, bland annat genom att sammanställa kriterier för cykelturistiska leder. Kriterier kommer att samlas in från nationella cyklistorganisationer, intresseorganisationer, statliga vägverk och andra relevanta aktörer med fokus på Europa och USA.

Projektet finansieras med hjälp av medel från Trafikverkets Skyltfond.