18 november 2019

Kombinerad mobilitet & säkra cykelparkeringar

Under oktober månad har Koucky på uppdrag av Karlstad Kommun guidat och stöttat arbetet kring kombinerad mobilitet med fokus på kollektivtrafik och cykel kring det nya resecentrum som ska stå klart 2025.

Genom två workshops frågor kring säker cykelparkering, lånecyklar och lånecykelsystem bearbetats tillsammans med representanter från Region Värmlan, Karlstad Kommun, Värmlandstrafiken och näringsliv.

Frågor som diskuterades:

  • Vikten av kvalité på cykelparkering vid bytespunkter i kollektivtrafik.
  • Vad är en attraktiv placering på cykelställ?
  • Hur räknar vid ut ett lämpligt antal för cykelställ för att kunna öka vardagscyklismen?
  • Vad är rätt utformning på cykelställ för att få cyklister att känna sig trygga att parkera sin cykel?
  • Hur definieras potentialen för att öka antalet cykeltrafikanter i en stad?
  • När väljer vi kombinerad mobilitet med cykel, vilka förutsättningar krävs?
  • Vilka är vinsterna med kombinerad mobilitet och vilka aktörer är det som gynnas?
  • Vilka förutsättningar krävs för lyckade lånecykelsystem i städer av olika storlek?
  • Vilka är de olika användarmålgrupperna vad gäller lånecyklar i städer?
  • Vilka ekonomiska och tekniska modeller finns för lånecykelsystem runt om i världen och vilka passar olika städer?

 

Vi arbetar med spänning vidare på lösningar för att hjälpa att öka den kombinerade mobiliteten i Karlstad och få upp antalet vardagscyklister i en stad som redan kommit lång. Nästa steg är att presentera konkreta lösningar som Karlstad kan att testa kring området under 2020.