22 januari 2023

Karin Arén är ny i teamet

Ny medarbetare

Med Karins arkitektkompetens har Koucky & Partners breddat vårt erbjudande för att hjälpa kunder med rumsliga lösningar rörande mobilitet. Placering, disposition och tillgänglighet spelar stor roll för användbarheten, men även materialval, ljus och färgsättning påverkar attraktiviteten. Karin kommer närmast från Bonava där hon jobbade som arkitekt och hade rollen som mobilitetsexpert. Där genomförde hon kompetensutvecklande insatser för hela bolaget, från marknadsavdelning till affärsutveckling, projektutveckling och inte minst inom arkitektur och landskapsplanering. Dessförinnan har hon bland annat arbetat på arkitektbyråerna Nyréns och Tengbom.

”Som arkitekt med mobilitetsexpertis drivs jag framför allt av att synliggöra sådant som kan komma människor till gagn genom minskat bilanvändande, såsom mer plats för grönska och lek, mindre buller och ökad folkhälsa. På Koucky & Partners får jag möjlighet att verka för dessa viktiga värden genom alltifrån forskningsprojekt till konkret planering av cykelrum och liknande. Jag upplever att jag får stor utväxling för mina kunskaper som arkitekt i ett team med andra specialistkompetenser.”

Kontaktuppgifter

Karin Arén

Tel.: +46-(0)720 19 01 76

karin.aren@koucky.se