12 september 2019

Hållbara inköpsresor ICA Kvantum

Våra uppdrag

Hållbara alternativ för kundresor till livsmedelsbutiker

På uppdrag av ICA Fastigheter har vi arbetat med att se över åtgärder för att öka hållbara alternativ för kundresor till och från matbutiken. Kundens resa till och från livsmedelsbutiken bidrar till klimatutsläpp, luft- och bullerpåverkan. I framförallt täta stadsområden uppstår även trängsel och köbildning som en följd av resa till och från matbutiken. Vi har tillsammans med ICA Kvantum Munkebäck i Göteborg och ICA Fastigheter arbetat för att ta fram åtgärder för att utveckla fastigheten till mer än dagens livsmedelsbutik och därigenom hjälpa kunderna se andra möjligheter att ta sig dit än enbart med bil. Ett arbete och analys som kan appliceras på fler matbutiker och större köpcentrum.

Vi är mycket positiva till att aktörer som ICA väljer att gå i framkant gällande att se över mobilitetslösningar för hållbara inköpsresor. Vi hoppas att fler matbutiker och köpcenter framöver väljer att arbeta för att ställa om inför framtiden.

Kontakta oss för mer information.