21 mars 2020

GIS-baserad studie av skolresor i Göteborgs kommun

Det fria skolvalets geografi; GIS-baserad studie av skolresor i Göteborgs kommun
Under våren skriver Jacob Thåqvist och Tyko Lang sitt examensarbete inom Samhällsplanering hos oss.
Genom Geografiska Informations System och statistik analys undersöker de resmönster och transportarbete bland högstadieelever i Göteborg. Med hjälp av nätverksanalys och lokaliseringsstudier vill de kartlägga dagens skolresor, och visa hur reslängd och flöden kan förändras av närhetsprincip och alternativ lokalisering av skolenheter.

 

Projektet ger en möjlighet att testa en rad GIS-baserade metoder på en viktig planeringsfråga. Vi hoppas att resultaten ska bidra till ökad kunskap kring ungas rörlighet och hur det relaterar till ett hållbart resande.

 

”På Koucky & Partners får vi ta del av stor expertis kring hållbar mobilitet, lära av engagerade medarbetare och bolla idéer.”