05 november 2021

Fastighetsbolag som katalysator för peer-to-peer bildelning

Vinnovaprojekt

De flesta personbilar står parkerade minst 90% av tiden och är en underutnyttjad resurs som dessutom tar upp värdefull parkeringsyta. Det finns en stor kapacitet att dela mobilitet vad gäller bil. Peer-to-peer bildelning (P2P), motsvarande AirBnB för bilar, har potential att ge tillgång till delade bilar utan stort investeringsbehov. Samtidigt används lösningen fortfarande endast i begränsad skala. Går det att minska behovet av egenägd bil genom att öka kommunikation och acceptans för P2P-bildelning likt den utveckling som AirBnB hade?

Genom Vinnova har Koucky & Partners har fått beviljat ett projekt kring P2P-bildelning, där fastighetsbolag tydligt blir katalysator för att öka acceptansen och viljan att hyra eller hyra ut en bil till privatpersoner i närområden. I dagsläget är en av flaskhalsarna att finns det fler som vill hyra bil genom P2P-tjänster än vad det finns bilar att tillgå.

Peer-to-peer bildelning (P2P) är en tjänst som möjliggör uthyrning av privatägda bilar till andra användare i en trygg och organiserad form. Tjänsten kan jämföras med bilpoolstjänster, med skillnaden att det är privatägda bilar som hyrs ut. P2P-leverantörerna tillhandahåller tjänsten för att möjliggöra och trygga uthyrningen genom bokningsfunktioner, betalningsförmedling, körkortskontroll och försäkringsskydd. Potentialen och skalbarheten är teoretisk stor eftersom P2P-bildelning utnyttjar befintliga bilar vilket medför lågt investeringsbehov. Samtidigt är andelen bilar med relativ låg utnyttjandegrad relatvt hög, något som exempelvis en blick på parkeringen av ett bostadsområde indikerar.

Vi befinner oss också i en tid då fastighetsbolag söker möjligheter att förändra de boendes mobilitetsbeteende och tillhandahålla alternativ till den privatägda bilen. Speciellt i städerna där alternativ till bilen är stora. Detta gör dem både utifrån hållbarhetsambitioner, vara attraktiv för boende utan egen bil men även för att minska behovet av parkeringsplatser som både är kostsamma och vanligen har låg lönsamhet.

Syftet med projektet är att främst öka undersöka om fastighetsbolag som katalysator kan öka den delade privata bildelningen. Projektets övergripande syfte är öka användningen av delningsmobilitet och därmed minska behovet av att äga bil. Om det lyckas har resultaten stor potential till uppskalning i stora delar av Sveriges bostadsbestånd och kan bidra till att kraftigt förstärka tillväxten av delningsmobilitet. Projektet bidrar även till ökad kunskap och kännedom om delningsmobilitet och mobilitet som tjänst bland de boende. Intresset hos både bostadsbolag och P2P-leverantörer finns, men det saknas idag erfarenheter och arbetssätt kring ett samarbete. Något som vi hoppas skapa genomprojektet. Projektet kommer att löpa fram till vintern 2023 och samarbetar med Familjebostäder i Göteborg och GoMore.


Vill du veta mer? Kontakta projektledare Karin Arén

0720-19 01 76