28 augusti 2020

Nytt projekt. Elektrifiering av transporter i Göteborg

Göteborgs Stad har tydliga ambitioner att skynda på övergången till ett fossilfritt transportsystem. Elektrifiering är en viktig del i den processen och här finns möjligheter och utmaningar på många plan, utöver att underlätta för laddning av elbilar och eldriven kollektivtrafik. Exempel är eldrivna sopbilar och renhållningsfordon, inköp av stadens egna fordon och köpta transporter, färjetrafiken, eldrift i entreprenadsmaskiner eller eldrivna fritidsbåtar. Många av stadens förvaltningar och bolag har direkt eller indirekt möjligheten att påverka utvecklingen och en elektrifieringsstrategi och plan är nödvändig. Business Region Göteborg har som uppdrag att hålla ihop och samordna Göteborgsregionens arbete för ett elektrifierat transportsystem till år 2030.

Michael Koucky från Koucky & Partners har anlitats för att driva arbetet framåt. Målet är att, i nära dialog och samarbete med samtliga berörda parter såsom nämnder och styrelser i Göteborgs Stad samt i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer, utveckla en sammanhållen plan för Göteborg Stads arbete med elektrifiering av transportsystemet.