12 februari 2021

Elbilsladdning. Hur många laddare för elbilar behövs?

Hur många laddare för elbilar behövs? Vem ska betala?

Laddinfrastruktur för elbilar

I diskussionen om ett elektrifierat transportsystem lyfts behovet av laddinfrastruktur, och inte minst publik laddinfrastruktur, ofta fram som en nyckelfråga. Fler publika laddplatser ses som en möjliggörare och som förutsättning för fler elbilar. Ofta är det underförstått att kommuner eller kommunala bolag bör gå före och tillhandahålla denna infrastruktur.

Något som ofta lyfts fram som önskvärt är ett förhållande på ”en publik laddplats per tio laddbara bilar”. Samtidigt är många publika laddplatser idag direkt olönsamma.

Det finns flera tänkbara förklaringar till det. Andelen laddbara bilar i trafik är fortfarande låg, även om den ökar kraftigt. Att ladda hemma är oftast betydligt billigare än på en betalplats och behovet av att stödladda minskar med elbilarnas ökande räckvidd.

För att kunna bygga upp och bibehålla ett heltäckande nätverk av publika laddplatser är en långsiktig hållbar affärsmodell en förutsättning. Något som är viktigare än att förlita sig på enkla nyckeltal är att förstå hur behoven av en snabbt växande flotta av laddbara bilar verkligen ser ut. Enkla frågor att ställa sig och hitta svar på är:

  • Var förekommer behovet?
  • Vilka typer av laddare efterfrågas och hur många behövs?
  • Vilken betalmodell och prisnivå är lämpade?

I ett nytt, spännande uppdrag för ett parkeringsbolag undersöker vi tillsammans med kund dessa frågor i ett konkret fall med ett ca trettiotal publika laddplatser.

Hej, vill du veta mer om elbilsmarknaden, ekonomi kring elbilsladdning och strategier för utbyggnad av laddinfrastruktur?

Vi har under senaste året arbetat med frågan hos Fastighetsbolag, Regioner och Parkeringsbolag.

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51