11 januari 2021

Studie. Det fria skolvalet utifrån ett mobilitetsperspektiv

Transportforum 2021

Det fria skolvalets geografi

Det fria skolvalet infördes år 1992 och ger elevens familjer möjlighet att själv välja vilken skola som eleven ska gå på. Under 2020 har vi bedrivit en studie kring det fria skolvalets geografi.
Under Transportforum 2021 presenterar vi vår studie om det fria skolvalets effekt på resorna i Göteborg Stad.  Studien baserar på data från ca. 16 000 högstadieelver i Göteborg och visar visuellt och i statistik utfallet. Vi visar på följder och den potential till mer hållbara transporter som studien påvisar.

 

Vi ställer oss frågorna:
  •  Hur påverkar det fria skolvalet och skolornas placering elevernas resande?
  • Hur långt reser eleverna och hur skulle trafikarbetet påverkas av andra skolvalsprinciper eller placering av skolor?
Resultaten presenteras på Transportforum 2021 av Jakob Thåqvist och Michael Koucky:
Session 4.3 Resvanor och aktiv mobilitet, 13:e januari kl. 13-14:30.
Presentationen hålls digitalt, som hela konferensen.
Länk till konferensen: https://www.vti.se/transportforum

Är du intresserat av frågan men kan inte delta, kontakta gärna Michael Koucky.