12 augusti 2019

Cykelturism i Uppsala

Nytt uppdrag – Cykelturistiska leder i Sverige

Under hösten kommer vi arbeta med Region Uppsala i deras arbete med ökad kunskap kring cykelturistiska leder. Vi kommer hjälpa dem att utreda potentialen för cykelturism och se över förutsättningar för en potentiell vidareutveckling av turism- och rekreationscykling i regionen.

I ett första skede kommer kartläggning av cykelturistiska leder och sträckor som finns i dagsläget att genomföras för att därefter utvärdera potentialen och plocka fram en visionsbild för regionen.