18 december 2023

Cykelplan Vara kommun

Koucky & Partners har fått i uppdrag av Vara kommun att ta fram en cykelplan. Cykelplanen ska stötta Vara kommun i deras arbete för att utveckla möjligheterna till cykling i kommunen.

Ett särskilt fokus ligger på nulägesbeskrivning och åtgärdsförslag för infrastruktur samt drift- och underhåll. En avgörande förutsättning för att utveckla möjligheterna för cykling är cykelinfrastruktur av god kvalité som ger kommunens invånare hög tillgänglighet till skola, arbete och fritidsaktiviteter.

Cykelplanen kommer även att lista åtgärdsförslag på stödjande funktioner samt kommunikation och marknadsföring av cykling i Vara. Således tas ett brett grepp om möjliga insatser för cykling i hela kommunen.

Materialet innehåller prioriteringsordning för utbyggnadsobjekt såväl som schablonkostnader för investeringar, drift och underhåll men även för tillfälliga insatser.

Arbetet kommer att ske i nära dialog med Vara kommun och tjänstepersoner inom berörda förvaltningar bland annat genom presentationer och workshops.

Cykelplan Vara

Har du frågor? Kontakta oss gärna!

Martin Vingren
Expert på cykelplaner och -leder

Martin har mångårig erfarenhet av uppdrag för svenska kommuner för att främja cykling. Martin har bland annat varit projektmedarbetare följt av projektledare för Cykelfrämjandets Kommunvelometer, tagit fram Cykelstrategi för Skara kommun men även jobbat nära kommuner och regioner vid planering och framtagande av cykelturistiska leder.