04 september 2023

Cykelplan Åmål

Av Åmåls kommun har vi fått förtroendet att ta fram en cykelplan! Cykelplanen kommer att grunda sig i en väldokumenterad nulägesbeskrivning av insatsområdena infrastruktur, drift och underhåll, stödjande funktioner samt kommunikation.

En avgörande förutsättning för att utveckla möjligheterna för cykling är cykelinfrastruktur som ger hög tillgänglighet till arbete och fritidsaktiviteter. Därför kommer särskilt fokus lägga på att skapa en tydlig nulägesbeskrivning. Utifrån denna bild kommer sedan ytterligare perspektiv för cykling att analyseras.

Målet är en cykelplan som är operativ och lättillgänglig för de förvaltningar som på olika vis jobbar med cykling i Åmål. Cykelplanen kommer att visa på prioriteringsordning för insatser såväl som kostnader för investeringar, drift och underhåll men även för tillfälliga insatser. Arbetet kommer att ske i nära dialog med Åmåls kommun och tjänstepersoner inom berörda förvaltningar bland annat genom presentationer och workshops.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Martin Vingren.

Martin har mångårig erfarenhet av uppdrag för svenska kommuner för att främja cykling. Han har bland annat varit projektledare för Cykelfrämjandets Kommunvelometer, tagit fram en cykelstrategi för Skara kommun och även jobbat nära kommuner och regioner vid planering och framtagande av cykelturistiska leder.

031-80 80 52