21 november 2023

Cykelled runt Vättern

På uppdrag av Region Östergötland genomförde Koucky&Partners en förstudie om en nationell cykelled för rekreation och turism runt Vättern.

En cykelled som ska klassas som nationell led behöver uppfylla en rad kriterier avseende trafiksäkerhet, attraktivitet och organisation. I Sverige finns idag sju nationella cykelleder, exempelvis Kattegattleden, Sydostleden och Vänerleden och Koucky & Partners har medverkat i utvecklingen av flera av dem.

Syftet med utredningen om leden runt Vättern var att undersöka om det finns förutsättningar för att utveckla en nationell led i regionen, föreslå en lämplig sträckning och redovisa åtgärdsbehovet. I arbetet ingick även en detaljerad inventering och analys av den föreslagna sträckan som delvis genomfördes med cykel. En viktig del i uppdraget var även att föreslå former för samarbeten och steg för att driva utvecklingen av leden framåt samt att förankra idén bland berörda aktörer.

Utredningen visade att det finns goda förutsättningar för en attraktiv nationell led på cirka 400 km och att det finns ett stort intresse bland regionerna och kommunerna runt sjön.

Region Östergötland arbetar vidare med frågan baserat på resultaten av utredningen.

Bildkälla: Jönköping

Har du frågor? Kontakta oss gärna!

Martin Vingren
Expert på cykelplaner och -leder