16 september 2020

Resultat. Bra Miljöval persontransporter – Nya Miljökrav

Den 9:e september presenterade Naturskyddsföreningen sina nya krav på persontransporter för miljömörkningen Bra Miljöval. Bra Miljöval miljömärkning för persontransporter har funnits sedan 1994. Syftet är att lyfta fram de miljömässigt bästa alternativen för personresor och därmed bidra till ett mer hållbart transportsystem.

Koucky & Partners har varit bollplank och expertstöd åt Naturskyddsföreningen i arbetet med både de nya och de tidigare kriterierna. Till skillnad från de tidigare kriterierna är kraven nu differentierade för olika färdsätt och ska lyfta fram de miljömässigt bästa alternativen i respektive grupp. Specifika miljökrav finns för lånecyklar som även omfattar sparkcyklar och elmopeder,  bilpooler och hyrbil, taxi, långfärdsbuss, stads- och regionbuss, spårtrafik och fartyg.

Foto: Mescon

Vi tackar Naturskyddsföreningen för ett gott samarbete och hoppas att Bra Mijöval persontransporter fortsätter att påverka både resenärernas val men även att motivera leverantörerna av transporttjänster att skärpa sitt miljöarbete.

För mer information, se Naturskyddsföreningens pressmeddelande: