18 oktober 2023

Mobilitetsstrategi för AB Bostaden i Umeå

I kommun efter kommun sätts mål för att minska klimatpåverkan och Co2-utsläpp. I arbetet har Bostaden i Umeå, med hjälp av Koucky&Partners, gått till handling och arbetat fram en ny prismodell för parkering som på sikt kan bidra till minskade utsläpp från hushåll. Många bostadsbolag kommer de kommande åren att följa i Bostadens fotspår. Parkering har i åratal subventionerats genom att alla i en fastighet betalar för dem som har en bil.

Anledningen till subventionerna är enkel att förklara – tidigare har det varit självklart utifrån ett samhällsperspektiv att varje hushåll ska ha bil. Umeå Bostaden valde i våras att se över hur framtidens parkering och mobilitet ska se ut utifrån flera perspektiv – laddning, delningstjänster, zonparkering, cykelparkering, leveransboxar – för att nämna några.  Resultatet – fem områdesanalyser och mobilitetsplaner med förslag på vilka lösningar som passar var och på vilket sätt. Därtill en ny prismodell för befintliga parkeringar.

Den nya modellen syftar vidare till en mer jämlik fördelning av resurser hyresgästerna emellan. Den som inte äger bil själv kommer på sikt inte bara slippa betala för grannens bilplats utan kommer även att få förbättrad tillgänglighet själv.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta projektledare Karin Arén.

0720-19 01 76