29 maj 2020

Visuellt verktyg för hållbart resande – cykelkartor

Visuellt verktyg för hållbart resande - cykelkartor

Genom ett uppdrag från Orust kommun har Koucky & Partners tagit fram ett kraftfullt visuellt verktyg för ökat hållbart resande. Detta genom kartor med syftet att visa hur långt det går att cykla på cykelvänliga vägar inom 30 minuter. Utgångspunkterna i detta fall är kommunens större tätorter. Det är även möjligt att använda samma metod för arbetsplatser eller andra målpunkter. Kartorna tillsammans med en kort informationstext och tillhörande beskrivning kommer att användas som informationsmaterial för kommunens invånare.